Sústruženie a frézovanie

Disponujeme 3-osími a 4-osími horizontálnymi a vertikálnymi CNC sústruhmi, na ktorých sústružíme rôzne typy rotačných súčiastok, ako hriadele, vačky, príruby a podobne. Zákazky s nižším nárokom na náklad a kvalitu vieme sústružiť aj na klasických sústruhoch.

Frézujeme ako rovinné, tak aj 3D plochy, všetkých dostupných materiálov. Používame najnovšie 5-osé centrum MAS MCU 700V-5X POWER ako aj ďalšie štyri 4-osé a jedno 3-osé frézovacie centrum s riadiacími systémami Heidenhain a Fanuc. Pre málosériovú výrobu máme tiež k dispozícii klasické frézy s nosnosťou až do 3000kg.