Profil firmy Metaltrim

Spoločnosť METALTRIM, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy MetalTrim Jozef Žofaj, ktorá podniká v oblasti strojárskej výroby, spracovania a obrábania kovov a pôsobí na trhu od roku 1998. Sídlom spoločnosti je Oravská Jasenica. V súčasnosti je modernou a efektívnou strojárskou spoločnosťou ktorá patrí medzi významných zamestnávateľov v Oravskom regióne.

Zameriava sa na malosériovú až veľkosériovú výrobu komponentov, dielov a častí na základe vlastnej, alebo dodanej výkresovej dokumentácie. Spoločnosť vyrába diely pre strojársky, elektronický a textilný priemysel, ako aj komponenty – diely pre pracovné a poľnohospodárske stroje, manipulačnú a dopravnú techniku.

Náš odborný a profesionálny tím, kvalita výrobkov, spoľahlivosť dodávok a spokojnosť zákazníkov považujeme za kľúčové faktory konkurencieschopnosti a efektívnosti našej spoločnosti.