Kontakty

ADRESA SPOLOČNOSTI   

Metaltrim s.r.o.
Oravská Jasenica 603
029 64 Oravská Jasenica
Slovensko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 43 934 536
IČ DPH: SK2022518476
DIČ: 2022518476

 

Konateľ Ekonóm
Jozef Žofaj   Martina Žofajová   
konatel@metaltrim.sk  ekonom@metaltrim.sk
mob.: +421 905 718 308 tel.: +421 43 5525 380

 

Obchod
obchod@metaltrim.sk  
tel.: +421 43 5324 657  

 

Obchodný manažer Obchodný referent

Ing. Martin Červeň    

Mgr. Jana Jozefiaková   

martin.cerven@metaltrim.sk jozefiakova@metaltrim.sk
mob.: +421 911 991 118 mob.: +421 903 718 307
tel.: +421 43 5324 657
tel.:    +421 43 5324 657  

 

Nákup

Mgr. Margita Škombárová    

nakup@metaltrim.sk
mob.: +421 948 758 158
tel.: +421 43 5324 657 

 

Manažér kvality

Ing. Peter Čelko   

vedúci kvality
otk@metaltrim.sk
tel.: +421 948 090 538

 

Výrobný manažér Majster výroby

PhDr. Pavol Holubčík   

Mgr. Albín Pisarčík  

pavol.holubcik@metaltrim.sk vyroba@metaltrim.sk
tel +421 948 064 324 mob.: +421 911 718 306
tel.: +421 43 5324 656

 

Technológia

Lukáš Kubík    

Andrej Kurťak   

lukas.kubik@metaltrim.sk andrej.kurtak@metaltrim.sk           
tel.: +421 43 5324 657 tel.: +421 948 901 904