Kontakty

ADRESA SPOLOČNOSTI   

Metaltrim s.r.o.
Oravská Jasenica 603
029 64 Oravská Jasenica
Slovensko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 43 934 536
IČ DPH: SK2022518476
DIČ: 2022518476

 

Konateľ Ekonóm Výroba
Jozef Žofaj Martina Žofajová Mgr. Albín Pisarčík
konatel@metaltrim.sk  ekonom@metaltrim.sk vyroba@metaltrim.sk
mob.: +421 905 718 308 tel.: +421 43 5525 380 tel.: +421 43 5324 656
fax:    +421 43 5525 184  fax: +421 43 5525 184 fax: +421 43 5525 184

 

Obchod
obchod@metaltrim.sk Mgr. Daniela Čajková
tel.: +421 43 5525 380       mob.: +421 903 718 307
fax: +421 43 5525 184 daniela.cajkova@metaltrim.sk

 

Nákup Projektový manažment
Ing. Dominika Žofajová Ing. Martin Červeň
dominika.zofajova@metaltrim.sk martin.cerven@metaltrim.sk
tel.: +421 43 5525 381      mob.: +421 911 991 118
fax: +421 43 5525 184 tel.:    +421 43 5324 657

 

Kvalita
Ing. Peter Čelko Andrej Motyka 
vedúci kvality zástupca vedúceho kvality
otk@metaltrim.sk otk@metaltrim.sk
tel.: +421 43 5324 658 tel.: +421 43 5324 658
fax: +421 43 5525 184 fax: +421 43 5525 184

 

Technológia
Lukáš Kubík Eduard Feranec
lukas.kubik@metaltrim.sk feranece@metaltrim.sk           
tel.: +421 43 5324 657 tel.: +421 43 5324 656
fax: +421 43 5525 184 fax: +421 43 5525 184